| EN

 

Sen4CAP - The Sentinels
for Common Agricultural Policy

Rozwiązanie dla nowoczesnego rolnictwa

 

 

Komplementarne rozwiązanie w zakresie monitoringu dla nowoczesnego rolnictwa. Wskaźniki biofizyczne, mapa rodzaju upraw, wykaszanie łąk i monitorowanie praktyk rolniczych w jednym miejscu.

 

Czym jest Sen4CAP?

Wspólna polityka rolna (WPR) Unii Europejskiej ma na celu poprawę wydajności europejskiego rolnictwa w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym zapewnieniu godnego poziomu życia rolników w Unii Europejskiej. System Sen4CAP został opracowany przez ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) w celu opracowania kompleksowego procesu przetwarzania i analizy, skierowanego do europejskich i krajowych podmiotów zainteresowanych WPR, dostarczając im zatwierdzone algorytmy, produkty, przepływy pracy i najlepsze praktyki monitorowania rolnictwa istotne dla zarządzania WPR.

sen4cap logo

Jak działa Sen4CAP?

Oprogramowanie Sen4CAP dostępne jest jako freeware open-source i idealnie wpasowuje się w charakterystykę środowiska przetwarzania w chmurze. Na platformie CREODIAS opracowaliśmy obraz maszyny wirtualnej, na której Sen4CAP został zainstalowany i skonfigurowany. Po utworzeniu maszyny wirtualnej z wykorzystaniem tego obrazu, każdy użytkownik może uruchomić platformę Sen4CAP, korzystając zarówno z bezpośredniego dostępu do kompletnego satelitarnego repozytorium danych Copernicus Sentinel, jak i z dynamicznie skalowalnych możliwości przetwarzania w środowisku chmury obliczeniowej CREODIAS.

Gotowa do użycia maszyna wirtualna posiada skonfigurowane i podłączone zbiory danych EO (Earth Observation), które są wymagane przez Sen4CAP:

  • Sentinel-1,
  • Sentinel-2,
  • Landsat-8,
  • Dane SRTM (DEM) i SWBD (Water Body), także zostały zintegrowane,
  • PostgreSQL
  • MAJA-Oprogramowanie do przetwarzania.

Nasze rozwiązanie oferowane jest jako usługa SaaS (Software as a Service) i nie wymaga od użytkownika instalowania wszystkiego od podstaw. Sen4CAP na CREODIAS oszczędza czas na konfiguracji środowiska maszyny wirtualnej, przygotowaniu oprogramowania i zebraniu zbiorów danych potrzebnych do przetwarzania. Po zainstalowaniu obrazu na maszynie wirtualnej, środowisko jest skonfigurowane i dostępne (np. poprzez X2Go Client), system Sen4CAP może być uruchomiony przez przeglądarkę internetową lub linię poleceń, aby łatwo i szybko zdefiniować nowy projekt.

 

Sen4CAP - monitoring upraw z kosmosu


Dowiedz się jak przetwarzać i analizować zobrazowania satelitarne pod kątem zastosowania w rolnictwie.

Obejrzyj webinar Sen4CAP.


Zalety rozwiązania


Dzięki łatwemu i sprawnemu procesowi instalacji Sen4CAP, możesz niemalże natychmiast zacząć korzystać z systemu. Gdy tylko nowy projekt zostanie aktywowany, orkiestrator Sen4CAP uruchamia pozyskiwanie danych i przetwarzanie wstępne. Ogromną zaletą systemu pracującego na Maszynie Wirtualnej CREODIAS jest to, że nie ma konieczności fizycznego pobierania danych Sentinel-1 lub Sentinel-2. Orkiestrator Sen4CAP wysyła zapytania do bazy danych, tworzy symboliczny link do danych satelitarnych na CREODIAS i natychmiast rozpoczyna przetwarzanie wstępne. Ponieważ wstępne przetwarzanie dużej liczby zdjęć satelitarnych wymaga znacznych zasobów, pojawienie się pierwszych obrazów zajmuje trochę czasu (w przypadku jednego kafelka Sentinel zajmuje od 30 minut do 1 godziny, w zależności od zasobów maszyny wirtualnej).

 

solution advantages

Sen4CAP pozwala na wygenerowanie wielu przydatnych produktów, wspierających analizy rolnicze:
 

ndvi_icon.png

Wskaźniki biofizyczne
takie jak NDVI

Określenie stanu
rozwoju upraw

europe

Mapy rodzaju
upraw

Rozpoznanie
i porównanie upraw

tractor.png

Wykaszanie użytków
zielonych

Sprawdzanie stanu użytków

eye.png

Monitoring
praktyki rolniczej

Teledetekcyjne wsparcie zabiegów rolniczych

crop type map

Przykładowa mapa typów upraw w rozdzielczości 10m z wykorzystaniem zdjęć Sentinel-1 i Sentinel-2 z 2017 roku (po lewej), wraz ze wskaźnikiem klasyfikacji. Kliknij tutaj, aby zobaczyć mapę w pełnej rozdzielczości.

Wsparcie klienta

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom agencji płatniczych i wspierających je firm, doradzamy w wyborze wielkości środowiska oraz wspieramy merytoryczną wiedzą o samym oprogramowaniu Sen4CAP i wykorzystaniu w nim danych satelitarnych. Nasze wsparcie klienta i stały kontakt podczas użytkowania usług pozwala nam na konsultowanie zebranych informacji z autorami oprogramowania w celu ciągłego rozwoju oprogramowania i dostarczanej usługi.

Dzięki tym działaniom jesteśmy pierwszym i jedynym europejskim dostawcą chmurowym oferujących rozwiązanie Sen4CAP.

 

Przykładowe koszty

Wirtualna maszyna: 16 vCPU / 128GB pamięci RAM. Czas przetwarzania jednego kafla (100x100 km2) Sentinel-1/2 na wspomnianych zasobach to około 30 min.

Przestrzeń dyskowa potrzebna do przechowania produktów na cały sezon obejmujący 70 000 km2 powierzchni wynosi około 7TB.
Nie ma jednak potrzeby kupowania całej przestrzeni od startu projektu. Nasza metoda rozliczeń dla użytkowników Sen4CAP jest bardzo elastyczna. Większość klientów zaczyna od 2 lub więcej Terabajtów. Jeśli np. 3TB wystarczyłoby na 2 lub 3 miesiące użytkowania, klient zapłaci tylko za tę konkretną ilość Storage'u. Następnie, jeśli zapotrzebowanie na Storage będzie większe, możemy zaproponować rozliczenie za każdy zajęty 1GB.

 

Koszty przy kontrakcie 12 miesięcznym

Kontraktu 12 miesięczny na zasoby: 16vCPU/128GB RAM/384GB SSD (boot disk) i 3TB dla start.

 

Zasoby obliczeniowe

4 121,28 €

Storage
(5TB przez następne 4 miesiące)

760,00 €

Storage
(3 TB za 3 miesiące)

342,00 €

Storage
(łącznie 7 TB na kolejne 5 miesięcy)

1 330,00 €

6 553,28 €

za zasoby obliczeniowe i storage przy użyciu Sen4CAP.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za korzystanie z Sen4CAP. Usługa obejmuje wsparcie dla środowiska Cloud i Sen4CAP.

Wskazane wyliczenie jest przykładowe, kwota końcowa może się zmienić w zależności od indywidualnych ustaleń kontraktu.