| EN

 

Przetwarzanie danych

Wyszukiwanie, automatyzacja,
procesy przetwarzania łańcuchowego

 

 

Nasza infrastruktura chmurowa daje użytkownikom do dyspozycji innowacyjne narzędzia umożliwiające skuteczne przetwarzanie i dystrybucję danych w ciągu kilku sekund.

Dzięki narzędziu Data Explorer użytkownicy mogą zamawiać i przetwarzać dane automatycznie poprzez API lub ręcznie używając GUI.

W zależności od stopnia doświadczenia użytkownika i jego potrzeb oferujemy 4 komplementarne tryby przetwarzania danych dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników:

tile icon

Przetwarzanie na maszynie wirtualnej

Użytkownicy uruchamiają lokalną sekwencję przetwarzania na instancji dedykowanej maszyny wirtualnej (lub klastrze maszyn wirtualnych korzystając z narzędzi takich jak Kubernetes czy Docker) operującej na archiwum poprzez lokalne interfejsy dostępowe (S3, NFS) lub interfejsy OGC (WCS/WMS/WMTS).

tile icon

Przetwarzanie we współdzielonym środowisku

Jupyter-użytkownicy uruchamiają swój kod interaktywnie, operując na archiwum za pomocą preinstalowanych bibliotek (EOlearn, GDAL) lub bezpośrednio.

tile icon

Przetwarzanie za pomocą aplikacji zewnętrznych

Użytkownicy, korzystający z oprogramowania typu GIS, uzyskują dostęp do danych EO poprzez interfejsy OGC (WCS/WMS/WMTS) i wykorzystują możliwości SentinelHub do przetwarzania danych na bieżąco.

tile icon

Przetwarzanie w klastrze obliczeniowym

PGaaS-Product Generation as a Service - użytkownicy uruchamiają zadania w środowisku bez serwerowym, wywołując kolejne kroki przetwarzania poprzez interfejs API operujący na archiwum z użyciem lokalnych interfejsów dostępowych (S3, NFS) lub interfejsów OGC (WCS/WMS/WMTS). Nasze przetwarzanie oparte jest o kontenery, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie przetworzyć dla klienta do kilkuset tysięcy produktów. Dzięki atrakcyjnym modelom cenowym użytkownik oszczędza swój czas, a my zajmujemy się przetwarzaniem.

Obecnie dostępnych jest wiele algorytmów przetwarzających, umożliwiających automatyczne generowanie gotowych do analizy zbiorów danych na podstawie danych Sentinel-1 (czyli skorygowanych informacją o terenie danych rozpraszania wstecznego danych spójności interferometrycznej) i na podstawie danych Sentinel-2 (danych o współczynniku odbicia powierzchni z sen2cor). Można również zainstalować dodatkowe algorytmy przetwarzające dostarczone przez użytkownika w formie obrazów docker. Zastosowanie platformy docker umożliwia bez serwerowe przetwarzanie danych zgodnie z własnymi zasadami użytkownika.

Przykłady automatycznie przetworzonych danych można zobaczyć  na CREODIAS S2Scenes.

Wypróbuj usługi chmurowe za darmo - otrzymaj 150 euro na testy Twojego rozwiązania.

 

Tak, chcę wypróbować