| EN

 

Chmura do obserwacji Ziemi

Infrastruktura obliczeniowa
ze zintegrowanym repozytorium danych satelitarnych

 

 

Dostarczamy usługi przetwarzania w chmurze, zintegrowane z repozytorium danych satelitarnych. Dwie spośród pięciu europejskich platform Copernicus DIAS (Data and Information Access Services) działają na chmurze CloudFerro.

  • Pierwsza z nich to uruchomiona na zlecenie ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) platforma CREODIAS. W ramach CREODIAS świadczymy usługi chmurowe z dostępem do danych EO (Earth Observation Data).

  • Druga platforma, WEkEO DIAS, została zbudowana na zlecenie konsorcjum kierowanego przez EUMETSAT. Platforma WEkEO jest ukierunkowana na zastosowania meteorologiczne i klimatyczne. CloudFerro dostarcza usługi chmury hybrydowej i dostęp do repozytorium danych z programu Copernicus.

  • Co więcej, na zlecenie niemieckiej Agencji Aero-kosmicznej DLR (Deutsche Luftfahrt und Raumfahrt Agentur), uruchomiliśmy usługi niemieckiej platformy Copernicus Collaborative Hub CODE-DE.

Platformy chmurowe do obserwacji Ziemi

creodias.png

 

 

CREODIAS to platforma łącząca publiczną chmurę obliczeniową, dostęp do repozytorium zdjęć satelitarnych oraz gamę aplikacji pozwalających użytkownikom na wyszukiwanie, przeglądanie i przetwarzanie produktów pochodzenia satelitarnego. Struktura środowiska daje użytkownikom dostęp do zróżnicowanych danych teledetekcyjnych i zasobów obliczeniowych do ich przetwarzania, gwarantując dzięki temu prostotę, skalowalność oraz powtarzalność procesów i łańcuchów produkcji. 
Zapraszamy do odwiedzenia platformy CREODIAS

 

wekeo.png

 

 

WEkEO udostępnia dane Copernicus z satelitów Sentinel w pakiecie z unikalnymi danymi Partnerów, w tym usługi dotyczące monitorowania środowiska morskiego, lądowego, atmosfery i klimatu. Oferta zawiera pakiety przetwarzania chmurowego wzbogacone o zintegrowane narzędzia świadczenia usług, umożliwiające tworzenie komercyjnych rozwiązań biznesowych. Celem platformy WekEO jest zapewnienie bezpłatnego, nieograniczonego i pełnego dostępu do danych i informacji z programu Copernicus (dane, informacje, oprogramowanie, przechowywanie, przetwarzanie) jako usługi. Instytucje chcące skorzystać z platformy otrzymują możliwość oferowania swoim użytkownikom zaawansowanych usług integrujących program Copernicus z własnymi danymi i narzędziami.
Zapraszamy do odwiedzenia WEkEO.

 

logo_code_copernicus_colors.png

 

 

CODE-DE jest niemiecką platformą udostępniającą dane z obserwacji Ziemi (Copernicus Data and Exploitation Platform – Germany). Użytkownicy mają możliwość wizualizacji danych satelitarnych oraz produktów Copernicus dotyczących Niemiec. Otrzymują bezpieczne środowisko pracy oraz szereg aplikacji i narzędzi do przetwarzania danych.
Infrastruktura chmury obliczeniowej platformy CODE-DE oraz dane satelitarne dotyczące Niemiec są przechowywane w lokalnym centrum danych, mieszczącym się we Frankfurcie nad Menem. Użytkownicy mogą również korzystać z synergii z platformą CREODIAS, która jest jednym z europejskich systemów Copernicus DIAS. Obie platformy współpracują ze sobą, zapewniając efektywne wykorzystanie zasobów, ale także autonomię dla kluczowych procesów krajowych.
Zapraszamy do odwiedzenia platformy CODE-DE.

 

EOlab logo.png

 

 


EO-Lab jest niemiecką platformą, wykorzystującą innowacyjne technologie chmury i sztucznej inteligencji (AI) do analizy dużej liczby danych z obserwacji Ziemi. Naukowcy z wielu dyscyplin mogą szybko i celowo realizować swoje projekty z obszaru nauk o środowisku oraz geoinformatyki. EO-Lab zapewnia łatwy i wydajny dostęp do danych z misji obserwacji Ziemi, np. danych programu Copernicus. Naukowcy i programiści z niemieckich firm oraz instytucji badawczych dostali do użytku narzędzie ze skalowalną mocą obliczeniową, oferujące najnowszą technologię przetwarzania, a także instrumenty do przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Umożliwia to użytkownikom stosowanie naukowych metod analizy w odniesieniu do masowych danych obserwacji Ziemi. 
Zapraszamy do odwiedzenia platformy EO-Lab

 

Wypróbuj usługi chmurowe za darmo - otrzymaj 150 euro na testy Twojego rozwiązania.

 

Tak, chcę wypróbować 

 

Zobacz także