| EN

 

Case Study

Największe projekty
obsługiwane przez CloudFerro

 

 

Klientami CloudFerro są wiodące w swoich branżach firmy, organizacje międzynarodowe oraz instytucje naukowe, wytwarzające i przechowujące wielkie zbiory danych. Są to Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) czy EUMETSAT oraz wiele innych. Z dumą prezentujemy poniżej projekty, będące historią naszych sukcesów i potwierdzeniem wyjątkowych umiejętności i gotowości do podejmowania wyzwań.

Title image

CREODIAS

CREODIAS to chmura obliczeniowa ze zintegrowanym wielo-petabajtowym repozytorium danych satelitarnych obserwacji Ziemi. Jedna z pięciu platform DIAS, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zlecenie ESA w ramach programu Copernicus.
Title image

CODE-DE

Niemiecka platforma udostępniająca dane obserwacyjne Ziemi, umożliwiająca przetwarzanie danych pozyskiwanych w ramach europejskiego programu Copernicus, rozwijana i obsługiwana przez CloudFerro. Użytkownicy mogą korzystać z synergii z innymi platformami DIAS.
Title image

WEkEO

Hybrydowa chmura obliczeniowa DIAS, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zamówienie konsorcjum po przewodnictwem EUMETSAT, zapewniająca dostęp do danych satelitarnych, w szczególności dotyczących monitorowania środowiska morskiego, lądowego, atmosfery i klimatu.
Title image

Copernicus Climate Data Store

Hybrydowa chmura obliczeniowa zapewniająca dostęp do danych klimatycznych, analiz klimatu, prognoz i wskaźników w skalach czasowych i przestrzennych, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zlecenie ECMWF.
Title image

Agrotech

AgroTech: Innowacyjny system klasyfikacji upraw oraz technologia wykrywania zmian w uprawach, poprzez analizę danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego.
Title image

EO IPT

EO IPT to innowacyjny projekt zrealizowany na potrzeby ESA, mający na calu zbadanie możliwości wykorzystania technologii Big Data w chmurze obliczeniowej, dedykowanej przetwarzaniu danych obserwacji Ziemi.
Title image

Green Edge Processing

Procesowanie zadań w rozproszonej infrastrukturze zasilanej przez OZE