| EN

 

Zdobądź dofinansowanie z OCRE 

 

 

Ostatnia szansa na złożenie wniosku o finansowanie usług związanych z przetwarzaniem danych obserwacji Ziemi. Można pozyskać nawet 200.000 EUR na finansowanie projektów, które potrafią wykazać znaczący wpływ usług przetwarzania danych obserwacji Ziemi (Earth Observation - EO) na wyniki przeprowadzanych badań.

CloudFerro, operator platformy CREODIAS, jest kwalifikowanym dostawcą OCRE na wszystkie kraje europejskie.

Finansowanie w wysokości do 200 000 EUR zostanie przyznane projektom, które mogą wykazać ich znaczenie i wpływ tych usług na działalność badawczą i wyniki. Propozycje będą kierowane za pomocą formularza online dostępnego pod tym linkiem: Formularz OCRETermin składania wniosków: 10 lipca 2022 r. Dowiedz się więcej na stronie internetowej OCRE.

O finansowaniu przez OCRE usług EO i usług w chmurze:

OCRE (Open Clouds for Research Environments) zapewnia finansowanie instytucjom naukowym i badawczym w celu wspierania wdrożenia środowiska chmurowego, oferując gotowe umowy serwisowe, które łączą dostawców serwisów chmurowych, organizacje zajmujące się obserwacją Ziemi (EO) oraz społeczność naukową i edukacyjną. Naukowcy mogą czerpać korzyści z rozwiązań chmurowych wykorzystujących chmurę publiczną do prowadzenia projektów w środowisku zdalnej, niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury chmurowej, która daje możliwość łatwego dostępu do projektów i zbioru danych Big data oraz pozwala w prosty sposób udostępniać wyniki.

Dzięki pełnemu finansowaniu OCRE naukowcy mogą teraz korzystać z usług chmury obliczeniowej świadczonych na platformie CREODIAS, otrzymując również bezpłatny dostęp do prawie 30 PB danych z obserwacji Ziemi z programu Copernicus.

Przejdź do naszej dedykowanej strony internetowej poświęconej finansowaniu przez OCRE usług EO i usług w chmurze. Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku, skontaktuj się z nami pod adresem sales@cloudferro.com, aby uzyskać więcej informacji o technologii chmury dla Twojego projektu.

 

 

ocreweb-min.png