| EN

 

2PB dziennie

CREODIAS jest gotowy do 
serwowania 2 PB dziennie

 

 

W testach udowodniliśmy, że CREODIAS jest w stanie obsłużyć duże "wiadra" o łącznej przepustowości przekraczającej 2 PB danych-wystarczającej do obsługi Digital Twin Earth i innych europejskich lub światowych projektów badawczych na dużą skalę.

Aby zrozumieć, modelować i prognozować zachowanie ekosystemów Ziemi, konieczne jest pozyskiwanie, przechowywanie i zarządzanie ogromnymi ilościami zróżnicowanych danych oraz udostępnianie ich za pośrednictwem ujednoliconych, elastycznych i usprawnionych interfejsów wielu społecznościom użytkowników. Dobra wiadomość jest taka, że technologie przechowywania i dostępu do dużych zbiorów danych są dojrzałe i dostępne. CREODIAS jest gotowy do serwowania ponad 2 PB dziennie.

Przeczytaj więcej w artykule.