| EN

 

HMD - maszyny wirtualne
z ultraszybkimi dyskami NVMe

 

Nowa konfiguracja maszyn wirtualnych z lokalnymi dyskami NVMe

 

 

 

Portfolio maszyn wirtualnych dostępnych w ofercie CloudFerro jest regularnie poszerzane. Kolejną wprowadzoną nowością jest HMD, czyli VM o nowej konfiguracji, która charakteryzuje się ultraszybkimi dyskami NVMe.

HMD to rodzina maszyn wirtualnych, w której wykorzystujemy lokalne dyski NVMe, które do tej pory były dostępne tylko w konfiguracjach DS (maszyna wirtualne na dedykowanym serwerem).
Nowe konfiguracje z lokalną pamięcią zapewniają ponad 10-krotnie lepszą wydajność IOPS i 10-krotnie krótszy czas zapisu i odczytu w porównaniu do wcześniej dostępnych rozwiązań. W nowych konfiguracjach oferujemy identyczny stosunek vCPU i RAM jak w linii HM.
 

HMD przeznaczone są do takich zastosowań jak:

  • przetwarzanie danych wymagające bardzo niskich czasów zapisu i odczytu,
  • węzły kontrolne dla klastrów Kubernetes z szybką pamięcią masową dla etcd,
  • bardzo szybkie wprowadzanie danych, obsługa zdarzeń z urządzeń IoT,
  • bardzo szybkie zapisywanie wyników obliczeń,
  • utrzymanie nierelacyjnych baz danych.

 

W wielu zastosowaniach pliki z danymi przechowywane są w storage obiektowym, natomiast w lokalnych zasobach zapisywane są tylko dane tymczasowe. Nie ma więc powodu, aby ograniczać wydajność podręcznego magazynu danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dane, które można odzyskać z innych źródeł jak dzienniki i logi, fragmenty aktualnych obliczeń na podstawie danych z naszych repozytoriów EO, systemy operacyjne workerów uruchamianych z obrazów czy też węzły rozproszonych systemów, dzięki umieszczeniu na bardzo szybkim nośniku mogą być przetwarzane znacznie szybciej i sprawniej.

Nowy storage jest pierwszym efemerycznym w naszej ofercie, jego użytkowanie obarczone jest kilkoma ograniczeniami takimi jak brak funkcji shalve czy ograniczenie do jednego dysku dla VM. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi maszyn wirtualnych, dostępnymi w naszej bazie wiedzy.

VM można zamawiać w modelu Pay-per-use poprzez openstack API lub Horaizon, lub w długich kontraktach poprzez nasz system e-commerce.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wydajności różnych typów dysków, zapoznaj się z artykułem.