| EN

 

Monitoring jakości powietrza

 

 

Partner CloudFerro, Urbetho CF, oferuje dashboardy umożliwiające łatwą wizualizację danych na dynamicznych mapach i tabelach. Panele bazują na innowacyjnym narzędziu stworzonym przez  EOF-Studio. 

Sprawdź nowe dashboardy, które wizualizują jakość powietrza w Niemczech przed i podczas faz lockdown’u COVID-19. Indeksy zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu oraz wskaźnik absorbcji aerozoli są tworzone za pomocą zestawu danych satelitarnych Copernicus Sentinel-5 za lata 2019-2020 w celu monitorowania okresu przed lockdownem związanym z pandemią COVID-19. W celu monitorowania scenariuszy lockdown’u te same dane programu Copernicus są analizowane za lata 2020-2021. 

  

Więcej informacji o narzędziu na stronie CREODIAS